Fleksibilna-valplast proteza

Protetika Fleksibilna-valplast proteza

Može biti parcijalna ili totalna. Namenjena u uslovima naročite podminiranosti viličnih grebena i kada se žele izbeći vidljive kukice.