Implantologija

Mini implantat

Titanijumski implantat malog dijametra (1.8-2.9 mm). Uglavnom se upotrebljava za stabilizaciju totalne proteze....