Oralna hirurgija i implantologija

Implantat

Šraf, cilindričnog oblika izrađen od titanijuma. Usadjuje se u gornju ili donju vilicu i ima zadatak da imitira funkciju izgubljenog zuba.IMPLANTAT Implantat se ugrađuje u viličnu kost, na...


Komplikovano vađenje zuba

Zube koji imaju dva ili više korenova nekada nije moguće izvaditi u celini. Tada se pristupa separaciji (razdvajanju korenova), nakon čega se zubni fragmenti i korenovi uglavnom lako uklanjaj...


Operativno vađenje umnjaka

Na ovaj način se vade zubi koji su poluiznikli ili nisu iznikli (impaktirani umnjaci i očnjaci uglavnom). Nakon uklanjanja mekog i čvrstog tkiva pristupa se zubu te se on odstranjuje u celini ili n...


Incizija apscesa

Otvaranje i evakuacija gnojnog sadržaja iz akutnih zapaljenskih procesa u usnoj duplji....


Resekcija korena zuba

Hirurški način lečenja hroničnih zapaljenskih procesa u predelu vrha korena zuba....


Cistektomija

Podrazumeva operativno uklanjanje razvojnih ili urođenih viličnih cista....


Hirurško zatvaranje sinusa

Ovom intervencijom zatvara se komunikacija između usne duplje i gornjoviličnog sinusa. Intervencija ima za cilj da spreči prodor infekcije iz usta u sinus....