Implantat

Oralna hirurgija i implantologija Implantat

Šraf, cilindričnog oblika izrađen od titanijuma. Usadjuje se u gornju ili donju vilicu i ima zadatak da imitira funkciju izgubljenog zuba.

IMPLANTAT

Implantat se ugrađuje u viličnu kost, najčešće uz primenu lokalne anestezije. On funkcionalno imitira izgubljeni zub. Ima ulogu da nosi krunicu, da nosi most ili stabilizuje totalnu protezu. Pritisak žvakanja aksijalno prenosi na viličnu kost, slično kao što to radi i prirodni zub.

Najčešće je oblika vijka, izrađen od titanijuma. Dvodelni implantati, koji se najčešće koriste, sastoje se od tela implantata, koje se ugrađuje u kost, i abatmenta, koji se pričvršćuje za telo a nosi krunicu ili most.

Nakon ugradnje implantata neophodno je sačekati period oseointegracije (4-6 meseci) da bi ga mogli opteretiti krunicom ili mostom. Ponekad se implantat može opteretiti odmah po ugradnji - imedijatno opterećenje.

Implantat se nekad moze postaviti u svežu ranu, odmah nakon vađenja zuba. Ovakav postupak se naziva imedijatna implantacija.

U ordinaciji ArtDent koristimo svetski poznate implantološke sisteme: BIOHORIZONS I STRAUMANN.

Najčešća pitanja:

1. Od kog materijala su napravljeni implantati?

• Uglavnom su u upotrebi implantati koji su izrađeni od visoko prečišćenog titanijuma

2. Da li organizam može odbaciti implantat?

• Sa biološkog aspekta titanijum se ponaša neutralno što znači da ne izaziva nikakve alergijske reakcije ili reakcije organizma na strano telo. Titanijumski implantat oseointegriše odnosna srasta, stvarajući ankilotičnu vezu sa okolnom kosti.

3. Koliko implantata je neophodno postaviti?

• Ukoliko se radi o nadoknadi pojedinačnih zuba logično je treba postaviti jedan implantat na mestu izvađenog zuba.

• Totalne bezubosti se rešavaju postavljanjem 6 do 8 implantata

4. Koliko dugo traje ugradnja implantata?

• Oko 30 minuta

5. Da li boli?

• Ne. Uz primenu lokalne anestezije intervencija je apsolutno bezbolna.