Ortodoncija

Bimaksilarni aparat (monoblok)

Je mobilni ortodontski aparat koji istovremeno deluje na obe vilice. Koristi se u terapiji određenih tipova poremećaja međuviličnih odnosa...


Mobilni aparat

Koristi se za terapiju ortodontskih anomalija, uglavnom u mešovitoj denticiji. Reč je o deci uzrasta od 9 do 12 godina....


Fiksni ortodontski aparat (bele bravice)

Se koristi za terapiju ortodontskih anomalija nakon nicanja svih stalnih zuba, a to je u periodu od 12. do 14. godine. Bele bravice su u boji zuba te su estetski prihvatljivije od metalnih....


Retenciona folija

Nakon završene terapije fiksnim ortodontskim aparatom, pacijent koristi retencione folije, koje imaju za cilj da zadrže postignuti terapijski učinak i spreče recidiv....