Mobilni aparat

Ortodoncija Mobilni aparat

Koristi se za terapiju ortodontskih anomalija, uglavnom u mešovitoj denticiji. Reč je o deci uzrasta od 9 do 12 godina.