Parodontologija

Obrada (kiretiranje) parodontalnog džepa

Podrazumeva uklanjanje patološkog sadržaja iz prostora između desni i korena zuba (parodontalni đžep). Cilj intervencije je da uspori napredovanje parodontopatije. Parodontalne džepove tre...


Gingivektomija

Ova intervencija podrazumeva uklanjanje uvećane gingive(desni) u cilju smanjenja dubine parodontalnog džepa ili iz estetskih razloga....


Frenektomija

Podrazumeva uklanjanje frenuluma - vezivno tkivne resice, koja spaja gornju ili donju usnu sa desnima. Uklanjaju se frenulumi koji su nisko odnosno visoko pripojeni i jako izraženi, te su odgovorni z...


Hirurško lečenje parodontopatija

„Režanj operacija“ podrazumeva podizanje sluzokože, kiretiranje parodontalnog džepa, popunjavanje koštanog defekta zamenikom za kost (Bio-oss, Easy graft, R.T.R.). Intervencija s...