Kompozitna faseta

Protetika Kompozitna faseta

Tanke ljuspice, izrađene od kompozitnih materijala, koje se lepe na spoljašnju površinu zuba sa ciljem da se promeni boja, oblik ili veličina zuba. Mogu se raditi direktno u ustima (IVOCLAR VIVADENT/IPS Empress Direct; GC/GC Gradia Direct,GC/GC g-aenial)ili indirektno na modelu (GC GRADIA; SHOFU CERAMAGE) nakon uzetog otiska.